• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Hayallerinizin Ötesi...
Balık Matik,Baragadi atar-Ağ atar - Sırtı çeker!
Ürün ve Hizmetler
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622

BALIK MEVZUATI


AMATOR BALIKÇILIK NEDİR

Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla
yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen,
avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık
etkinliğidir.
Amatör Balıkçı nedir?

Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek
kişiyi ifade etmektedir.

AMATÖR BALIKÇI BELGESI (ABB) NEDIR?

Amatör balıkçılık yapmak isteyen gerçek kişiler,
21 Ağustos 2008 tarihli, 26974 sayılı ‘‘2/2
Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Avcılığı
Düzenleyen Tebliğ’’ kapsamında söz konusu tebliğ
ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara
uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler.Bu
kişilere müracaatları halinde amatör balıkçılık
yaparken yanında bulundurmak istemeleri
durumunda veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerli
olmak üzere, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir.
Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında
bulundurulması zorunlu değildir.


Yabancı uyruklu kişilerin amatörbalıkçılık yapabilmesi ne şekilde olur?

Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi
misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı
uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile
avlanabilirler.

MISAFIR AMATÖR BALIKÇI BELGESI NASIL TEMIN EDILIR?

İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
tarafından, her yıl belirlenen bir bedel karşılığında
2 yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör
Balıkçı Belgesi verilir

. Denizlerimizde amatör balıkçılık
yaparken avlayamayacağım türler, avcılık 8 9
yapabileceğim yerlere ilişkin yasaklar ve
kullanabileceğim av vasıtaları ile yöntemleri
hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
Denizlerimizde yapacağınız amatör su ürünleri
avcılığına ilişkin;
a. Yer yasaklarına,
b. Av vasıtaları ve yöntemleriyle ilgili
düzenlemelere,
c. Türlere ilişkin yasaklamalara,
www.sgk.tsk.tr ve www.denizcilik.gov.tr internet
adreslerinden; ‘‘2/2 Numaralı Amatör (Sportif)
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’’
(Tebliğ No.:2008/49)’e ulaşarak gerekli bilgilere
ulaşabilirsiniz.
Yabancı turist kişilerin Amatör Balıkçılıkyapabilmesi ne şekilde olur?
Denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı
amatör balıkçılar, “Amatör Balıkçılık Turizm
İzni”ne sahip olanlar vasıtasıyla ve “Avlanma
Pulu” almak suretiyle avlanabilirler. Yabancı
uyruklu amatör balıkçılar ise; herhangi bir izin,
belge veya avlanma pulu almaksızın; amatör balık
avcılığıyla ilgili derneklerinin sportif balık avcılığı
yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde
sadece karadan olmak ve ‘‘2/2 Numaralı
Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No.:2008/49)’’de geçen
kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler. 10 11

AMATÖR BALIKÇILIK TURIZM İZNI KIMLEREVERILIR?

Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak
olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere,
alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere
İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nce amatör
balıkçılık turizm izni verilir.
Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahipkişilerin sorumlulukları nelerdir?
Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler,
avlandırdıkları amatör balık avcılarının
‘‘2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ
No.:2008/49)’’de belirtilen kurallara uygun olarak
avlanmasından sorumludur. Adı geçen Tebliğ ile
belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan
avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların
belgesine el konularak iptal edilir. İki yıl süre ile
yeni belge verilmez.
Avlanma Pulu nasıl temin edilir?

Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar,
İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden,
her balık avı partisine katılacak her bir yabancı
amatör balık avcısı için her yıl belirlenen bir bedel
karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için
geçerlidir.


Denizlerimizde avlanan amatör balıkçıların avlayabileceği türler ile söz konusu türlerin avlanma limitlerine ilişkin bilmem gerekenler nelerdir?
Türler Boy limiti (cm) (en az) Miktar limiti (en fazla)

Akya                                        30  3 adet

Barbunya - Tekir                    13   Kg
Çipura                                     15   Kg
Deniz turnası                          60   1 adet
Gobene (Tombik)                   40   3 adet
İstavrit                                    13   Kg
Kalkan                                     40   2 adet
Kefal                                        20   Kg
Kolyoz                                     18   Kg
Levrek                                     18   Kg
Mercan                                    15   Kg
Orkinos (Ton)                         90  1 adet
Palamut - Torik                       25   Kg
Pisi                                          20   Kg
Sinagrit                                   20   Kg
Uskumru                                 20   Kg
Uzun kanat orkinos                60   1 adet
Yazılı orkinos                         45   2 adet
Hani                                        30   3 adet
Karagöz                                  18   Kg
Lagos                                      45   3 adet
Lüfer                                       20   Kg
Orfoz                                      45   3 adet
Sargos                                    21   Kg

Yukarıda yer alan tabloda belirtilen türlere ve avlanma limitlerine yönelik ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

a. %5 küçük olan boylara izin verilir.
b. Adet cinsinden limit verilen türlerde kilogram (kg) cinsinden limitlere bakılmaz.
c. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.
ç. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.
d. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir.Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
e. Adet ve kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Denizlerde amatör avcılık nasıl ve ne şekilde yapılabilir?

Denizlerde amatör avcılık yapılmasına ilişkin
hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

a. Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi
değildir.
b. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler
haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
c. Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve
sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü
olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve su altı
tüfeği ile yapılabilir.
ç. 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Avcılığı
Düzenleyen Tebliğ’de özellikleri belirtilerek
izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve
patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu,
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç,
balık otu vb. ile su ürünleri avcılığı yapılması,
bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde
bulundurulması yasaktır.
d. Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı
kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari
hariç 6 adedi geçemez.
e. Denizlerde gece zıpkın ve su altı tüfeği ile avcılık
yapılamaz.
f. Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı,
şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile,
her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı
kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının
emniyeti açısından, en fazla 6 Volt gücünde fener
bulundurulabilir.
h. Su altı tüfeği ile orfoz ve lahos avcılığı
yapılamaz.
g. 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde
şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları
içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri
avcılığı yapmak yasaktır.
ğ. Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki
su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem,
mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde
yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
h. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100
metreden daha yakın mesafede su ürünleri avcılığı
yapılması yasaktır.
ı. Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av
aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında
bulundurulması ve su ürünleri avcılığında
kullanılması yasaktır.
i. Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek
yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı
yapılması yasaktır.
j. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenerek, 24
Eylül 2001 tarihli, 24533 sayılı Resmi Gazete’de
koordinatları ilan edilen bölgelerde her türlü dalış
yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. 492 sayılı Harçlar Kanunu,
2. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,
3. 02 Mart 2008 tarihli, 26804 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel
Teknelerin Donatımı, Kullanacak Kişilerin
Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik,
4. 14 Eylül 2009 tarihli, 27349 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği,
5. 25 Nisan 2008 tarihli Özel Teknelerin Kaydı,
Belgelendirilmesi ve Teçhizat Donatımına
İlişkin Tebliğ,
6. 26 Ağustos 2010 tarihli, 26974 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ
No:2008/49).
Yukarıda belirtilen mevzuata; www.sgk.tsk.tr,
www.denizcilik.gov.tr ve www.resmigazete.gov.
tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Konuya
ilişkin mevzuattaki değişiklikler ile birlikte bu
broşürdeki hususlar da değişecektir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Destek

     
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret1777720